Pij s rozumem!

Nejsme národ abstinentů. Ba právě naopak.

Dle oficiálních statistik Světové zdravotnické organizace je Evropa dlouhodobě regionem s nejvyšší mírou konzumace alkoholu na světě. Česká republika pravidelně zaujímá v tomto žebříčku spotřeby přední místa.
Na toto umístění ovšem nemůžeme být hrdí. 

Nadměrné pití totiž přináší vážné zdravotní i společenské problémy.
Podle Světové zdravotnické organizace působí alkohol v evropském regionu u mužů ve věku 15–29 let čtvrtinu všech úmrtí, ve střední a východní části Evropy je to dokonce celá třetina úmrtí. Alkohol se řadí na třetí místo mezi faktory s nejrizikovějším vlivem na zdraví lidí v EU – před obezitou a za tabák a vysoký krevní tlak.

Obliba alkoholu i přes mnohá rizika neklesá. Příčin je víc. Kromě psychologických (potlačuje úzkost, povzbuzuje, navozuje stav změněného vědomí, umožňuje únik ze skutečnosti) jde především o jeho sociální funkci.
Alkohol je společensky přijímaný:

  • symbol kulturní identity a kontinuity;
  • symbol prestiže a moci (ukazuje dosažené postavení ve společnosti, čím kvalitnější alkohol piju, tím jsem významnější);
  • sexuální komunikátor (přiměřené množství alkoholu uvolňuje zábrany a sbližuje);

Dosavadní pokusy o jeho státní zákaz (např. americká prohibice) skončily fiaskem, účinkem se dlouhodobě míjejí i náboženské apely.

Jednotky alkoholu

Ať se nám to líbí, nebo ne alkohol k nám zkrátka patří, a musíme se s ním naučit s ním rozumně zacházet.

V poslední době se prosazuje ve vztahu k alkoholu terciárně prevence tzv. harm reduction přístup, neboli snižování rizik a minimalizace škod. To znamená především mít dobré informace o jeho působení i míře, ve které si alkohol dopřávat, a o tom, jak reagovat, když správnou míru přeženeme. Aby zůstal jen jednou z příjemných stránek našeho života a nepředstavoval osobní a celospolečenský problém.

Copyright © 2014