Blog

PŘES 70 % MLADISTVÝCH OSLAVÍ VYSVĚDČENÍ ALKOHOLEM

Koncem školního roku se pravidelně objevuje mnoho informací o podnapilých dětech a mladistvých. Z výsledků ankety sdružení Fórum Pij s rozumem vyplývá, že 72 % chlapců ve věku 15–17 let a přes 68 % dívek stejného věku má v úmyslu během oslav vysvědčení pít alkohol.
4 minuty čtení

June 26, 2015

Téměř 40 procent ze všech dotázaných také přiznalo přímou či nepřímou zkušenost s pitím alkoholu během letního tábora. Jaks dětmi hovořit o problematice a rizicích pití alkoholu, naleznou rodiče a učitelé na stránce www.pijsrozumem.cz.

„Přes 70 % mladistvých v anketě uvedlo, že vysvědčení oslaví nějakým alkoholickým nápojem. Preventivní opatření, která přispívají ke snížení spotřeby alkoholu dětmi, jsou jednou z našich priorit. Právě proto provozujeme webové stránky www.pijsrozumem.cz, které nabízejí rodičům i školám návody, jak co nejlépe předávat dětem informace z této oblasti,“ uvedl Vladimír Darebník, viceprezident Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky.

Přesto, že většina dotazovaných si je vědoma důsledků pití alkoholu na nezralý organismus, neváhají tyto poznatky ověřovat v praxi. Informace o rizicích spojených s pitím alkoholu se k dětem nejčastěji dostávají ve škole (65 %). „Je nutné, aby škola prováděla prevenci v oblasti zodpovědného pití alkoholu. Dítě by ale mělo dostávat informace spojené s riziky pití alkoholu v první řadě od rodiny,“ uvádí Josef Šedivý z neziskové organizace Sananim, která za podpory Fóra PSR realizuje na školách preventivní prezentace„Pobavme se o alkoholu“. Jen v roce 2014 se jednalo o 551 prezentací pro celkem více než 11 tisíc nezletilých.

S rodiči přitom na stejné téma diskutovalo pouhých 29 procent dětí. 16 % respondentů si informace o alkoholu vyhledává samo prostřednictvím internetu nebo v knize.Z výsledků také vyplývá, že 25 % ze všech dotazovaných má nejčastěji léto spojené s party nebo alkoholem. Ani na dětských táborech alkohol nechybí, jak uvedlo téměř 40 procent dětí.

Mezi hlavní důvody, kterými nezletilí školáci odůvodňují své pití, je pocit uvolnění, ztráta zábran a vnímání veselejší a společenštější nálady. Podle dlouhodobých průzkumů agentury GfK Roper převážná většina (přes 70 %) mladých lidí uvádí, že největší vliv v oblasti konzumace alkoholu na ně měli rodiče. Na druhém místě stojí kamarádi s necelými deseti procenty. Vliv televizní reklamy a médií dlouhodobě klesá a nyní je téměř zanedbatelný (kolem 2 %).

Chlapci ve věku 15-17 let nejčastěji uváděli konzumaci piva (75 %), u stejně starých dívek vyhrály především míchané koktejly (50 %) a víno (27 %). U mladších dívek ve věku 11-14 let jasně převládá plánovaná konzumace vína (70 %). Chlapci nejčastěji uváděli pivo, šampaňské nebo míchané koktejly.

KONTAKT:

Petr Pařízek

Ogilvy Public Relations, Přívozní 2a, 170 00 Praha 7

telefon: 221 998 210, mobil: 724 442 941

email: petr.parizek@ogilvy.com

FÓRUM„Pij s rozumem“ (FÓRUM PSR, www.forum-psr.cz) je neziskové sdružení významných výrobců a distributorů lihovin v České republice. Provozovatelem fóra je Unie výrobců a dovozců lihovin Česká republika (UVDL). UVDL sdružuje 16 největších výrobců lihovin v ČR – na celém českém trhu s lihovinami mají členové UVDL podíl okolo 85 %(počítáno z objemu celkového výběru spotřební daně na lihoviny).

FÓRUM PSR bylo založeno v červenci 2003 pod názvem České fórum pro zodpovědnou konzumaci alkoholických nápojů (zkráceně FÓRUM PSR – „Pijte s rozumem“). Cílem sdružení je minimalizace škod způsobených zneužíváním alkoholu. FÓRUM PSR tvoří společnosti, které si jsou vědomy své vlastní obchodní svobody, ale také nutnosti předcházet sociálním problémům, které mohou vzniknout zneužitím alkoholu. FÓRUM PSR je nekomerční sdružení, které nereprezentuje obchodní zájmy žádného jednotlivého výrobce ani jakoukoliv část trhu. FÓRUM PSR se věnuje osvětě a prevenci zaměřené na minimalizaci škodlivých následků zneužívání alkoholu a poskytuje seriózní a vyvážené informace související s alkoholem.

Tisková zpráva ve formátu PDF.

Zajímavost

Přes 70 % mladistvých v anketě uvedlo, že vysvědčení oslaví nějakým alkoholickým nápojem.

šipka
pijsrozumem.cz logo
Líbil se ti tento článek? Sdílej ho!