UVDL logo

unie výrobců a dovozců lihovin čr

UVDL:cz ikona
Unie byla založena v roce 1994 a sdružuje 16 výrobců a dovozců, kteří reprezentují přibližně 80 % českého trhu.
UVDL podporuje a hájí společné zájmy.
UVDL zastupuje své členy vůči vnějším subjektům v tuzemsku i zahraničí.
UVDL je aktivní v oblasti legislativy v úzké spolupráci s Potravinářskou komorou.
UVDL jedná s úřady státní správy a spolupracuje s médii v zájmu svých členů a spotřebitelské veřejnosti.
UVDL prosazuje sociální zodpovědnost a podporuje projekty pro zodpovědnou konzumaci alkoholu.
šipka
pijsrozumem.cz logo

fórum pij s rozumem

Nezisková platforma: FÓRUM PSR bylo založeno v roce 2003 pod názvem České fórum pro zodpovědnou konzumaci alkoholických nápojů (zkráceně FÓRUM PSR – „Pij s rozumem“). Fórum PSR se stalo v roce 2009 součástí Unie výrobců a dovozců lihovin.
FÓRUM PSR má za cíl minimalizovat škody způsobené užíváním alkoholu.
FÓRUM PSR se věnuje osvětě a následkům zneužívání alkoholu.
FÓRUM PSR úzce spolupracuje se zahraničními subjekty obdobného zaměření a s českými institucemi veřejného zdraví, vědeckými pracovišti, univerzitami, státními orgány apod.
FÓRUM PSR spolupracuje od roku 2009 s neziskovou organizací SANANIM.
Výsledkem této spolupráce vznikl projekt „Pobavme se o alkoholu”, který informuje mladistvé, dospělé, rodiče, školy a řidiče o problematice alkoholu.