Blog

65 % JEDENÁCTILETÝCH DĚTÍ UŽ NĚKDY OCHUTNALO ALKOHOL. PREVENCE JE STÁLE NEDOSTATEČNÁ, TVRDÍ ODBORNÍCI

Rodiče a školy stále podceňují prevenci pití alkoholu u dětí. Podle výsledků ankety realizované Fórem Pijte s rozumem má s pitím alkoholu zkušenost už 83 % dětí ve věku 11–15 let. Ve skupině jedenáctiletých ochutnalo alkohol dokonce přes 65 % dětí.
6 minut čtení

October 8, 2014

Pro zvýšení informovanosti žáků, rodičů i lektorů spouští Fórum Pijte s rozumem novou verzi webových stránek www.pijsrozumem.cz www.pobavmeseoalkoholu.cz. Na inovovaných portálech se čtenáři například dozví současnou statistiku v konzumaci alkoholu, či jaká je doporučená denní dávka při pití alkoholu. Speciální kapitola je věnována rodičům a učitelům, kteří se dočtou, jak s dětmi hovořit o alkoholu, na co je upozornit nebo jak mohou děti zdvořile odmítnout nabídku alkoholu. Ze všech oblastí si mohou návštěvníci udělat test, který prověří, zda problematiku správně pochopili.

„Jako zásadní problém v prevenci pití alkoholu se stále jeví osvěta v rodině i škole. Třetina rodičů považuje za ideální věk na pohovoření sis dětmi o alkoholu období mezi patnáctým a osmnáctým rokem. To už je ale často pozdě, většina dětí má zkušenost s pitím alkoholu již před jedenáctým rokem,“ uvádí Vladimír Darebník, viceprezident Unie výrobců a dovozců lihovin ČR a provozní ředitel společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka.

TÉMĚŘ TŘETINA ŠKOLÁKŮ TO UŽ S ALKOHOLEM PŘEHNALA

Z dlouhodobých průzkumů vyplývá, že největším vzorem v chování a tedy i v pití alkoholu jsou rodiče. Postoj, který si děti k pití vytvoří v dětství, je bude provázet po celý život. Podle výsledků nové ankety Fóra PSR necelá třetina (28 %) školáků ve věku 11–15 let vůbec problematiku pití alkoholu s rodiči nerozebírala. Z výsledků dále vyplývá i alarmující zjištění. Téměř každé třetí dítě (28 %) odpovědělo souhlasně na otázku, zda to někdy s alkoholem vyloženě přehnalo. Žáci, kteří hovoří s rodiči o alkoholu, se k pití alkoholu stavějí mnohem rozumněji, především však vědí více o zdravotních rizicích při jeho pití.

Anketa dále ukázala, že více než polovina dětí ochutnala alkohol už do svých jedenácti let, a to pod dozorem rodičů. „Dospělí alkohol často vnímají jako společenskou záležitost, přiťuknutí si skleničkami se stalo symbolem úspěchu a moci. Dospělí pak při rodinných oslavách přimhouří oči a dovolí dětem si výjimečně také připít. Často si neuvědomují, že tím přispívají k tomu, že děti pak během dospívání vnímají pití alkoholu na oslavách jako povinnost a těžko se jim alkohol odmítá,“ uvádí Josef Šedivý, terapeut SANANIM z.ú., které realizuje ve spolupráci s Fórem Pijte s rozumem informační lekce Pobavme se o alkoholu ve školách.

ŽÁKY 7. A 8.TŘÍD ČEKÁ NOVÁ INTERAKTIVNÍ PREZENTACE

Kromě inovovaného webu Fórum PSR letos připravuje i novou verzi prezentace pro školy. Ve spolupráci se SANANIM z.ú. dlouhodobě šíří povědomí o škodlivosti alkoholu mezi školáky v 7. třídách v rámci kampaně Pobavme se o alkoholu. Od roku 2009 platforma ve spolupráci se sdružením SANANIM organizuje přednášky na českých školách. Cílem této spolupráce je zvýšení povědomí dětí, škol a rodičů o problematice zneužívání alkoholu, která je často ve školních osnovách zanedbávána. Za pět let se podařilo „pobavit se“ s více než 27 000 žáky v 1 482 třídách po celé České republice. Žáci si v modelových situacích zkouší, jak odmítnout nabídku alkoholického nápoje, pokud jim ho někdo nabízí proti jejich vůli. Do takovéto situace se totiž podle výsledků ankety dostalo skoro 15 % dotazovaných.

Věděli jste, že…

· 68 % dětí ochutná poprvé alkohol se svými rodiči, 25 % s kamarády  a 6 % o samotě;

· 52 % dětí ochutná alkohol v 11 letech a dříve, 35 % se  poprvé napije ve 12 letech, 11 % ve 13 a jen 2 % dětí  ochutnají alkohol až ve 14 letech a později;

· 43 % školáků se dostane k alkoholu většinou doma, 21 % jej  pije v „hospodách“ a na diskotékách a 18 % jej  pije například venku v parcích;

· 15 % nezletilých někdy pilo alkohol jen proto, aby  takzvaně zapadli do party;

· 21 % odpovědělo, že pijí alespoň 1 x měsíčně, 32 % dětí  odpovědělo, že nepijí vůbec.

Anonymní anketu mezi 300 žáky ve věku 11–15 let realizovalo Fórum Pijte s rozumem koncem září v Praze.

KONTAKT:

Gabriela Semová, Account Manager 

Ogilvy Public Relations, Přívozní 2a, 170 00 Praha 7

telefon: 221 998 396, mobil: 731 164 995

email: gabriela.semova@ogilvy.com

FÓRUM „Pijte s rozumem“ (FÓRUM PSR, www.forum-psr.cz) je neziskové sdružení významných výrobců a distributorů lihovin v České republice. Provozovatelem fóra je Unie výrobců a dovozců lihovin Česká republika (UVDL). UVDL sdružuje 14 největších výrobců lihovin v ČR – na celém českém trhu s lihovinami mají členové UVDL 81% podíl.

FÓRUM PSR bylo založeno v červenci 2003 pod názvem České fórum pro zodpovědnou konzumaci alkoholických nápojů (zkráceně FÓRUM PSR – „Pijte s rozumem“). Cílem sdružení je minimalizace škod způsobených zneužíváním alkoholu. FÓRUM PSR tvoří společnosti, které si jsou vědomy své vlastní obchodní svobody, ale také nutnosti předcházet sociálním problémům, které mohou vzniknout zneužitím alkoholu. FÓRUM PSR je nekomerční sdružení, které nereprezentuje obchodní zájmy žádného jednotlivého výrobce ani jakoukoliv část trhu. FÓRUM PSR se věnuje osvětě a prevenci zaměřené na minimalizaci škodlivých následků zneužívání alkoholu a poskytuje seriózní a vyvážené informace související s alkoholem.

Tisková zpráva ve formátu PDF

Zajímavost

S pitím alkoholu má zkušenost už 83 % dětí ve věku 11–15 let.

šipka
pijsrozumem.cz logo
Líbil se ti tento článek? Sdílej ho!