Blog

PŘÍPITEK NA RODINNÉ OSLAVĚ? NE, JEŠTĚ TI NEBYLO OSMNÁCT!

Konzumace alkoholu dětmi a mladistvými je v České republice dlouhodobě vysoká. Podle odborníků je na vině především nedostatečná prevence v oblasti rizik spojených s pitím alkoholu u dětí, a to primárně ze strany rodičů. Ti často nabízejí svým ratolestem alkohol na různých oslavách, aniž by si uvědomovali, že je tím mohou ohrozit.
6 minut čtení

October 15, 2015

Už jen pár loků alkoholu může u vyvíjejícího se mozku dospívajících způsobit poruchy učení nebo náchylnost k závislostem. Alkohol totiž dokáže narušit způsob, jakým se mozek mladého člověka vyvíjí, a to i ve věku okolo dvaceti let. Dítě navíc bude během dospívání vnímat pití alkoholu na oslavách jako povinnost a těžko se mu bude alkohol později odmítat. „Děti vnímají alkohol jako normu, trend společnosti. Především těm starším opilost nevadí. Naopak napodobují chování dospělých, a pokud k němu patří i opilost, nevidí v tom nic špatného,“ varuje dětská psycholožka Klára Janečková.

Podle zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD má v Česku zkušenost s alkoholem 94 % patnáctiletých. Stále narůstající cifry jsou podle odborníků důsledkem nedostatečné prevence v oblasti konzumace alkoholu.Největším vzorem pro děti jsou podle dlouhodobých průzkumů jejich rodiče. Je proto pochopitelné, že pokud je v domácnosti pití alkoholu zvykem, dítě si tento návyk zapamatuje a bude ho brát jako běžnou záležitost.

Z průzkumu, uskutečněného Fórem Pij s rozumem jasně vyplývá, že více než polovina dotázaných dětí už okolo jedenácti let ochutnala alkohol, a to pod dozorem svých rodičů. O rizicích spojených s konzumací alkoholu si s dětmi promluvila jen necelá třetina z nich. S rozhovorem o nebezpečí pití alkoholu v dospívání by měli rodiče začít mnohem dříve, než si myslí.

„Třetina rodičů považuje za ideální věk, kdy se s dětmi o alkoholu pobavit, období mezi patnáctým a osmnáctým rokem. To už je ale často pozdě, většina dětí má zkušenost s pitím alkoholu již před dovršením jedenácti let,“ uvádí Vladimír Darebník, viceprezident Unie výrobců a dovozců lihovin.

JAK NA TO? 

Odborníci doporučují dítěti nejprve vysvětlit, že kupování a podávání alkoholu nezletilým je nezákonné a probrat s ním hlavně možné následky jeho konzumace na zdravý růst. Rodiče by si s dětmi měli společně stanovit pevná pravidla. Neměli by však být příliš nekompromisní. Důležité je, aby dítě pochopilo, že rodičům jde především o něj a nikoliv o prosazení vlastní vůle. V takovém případě by výsledkem mohlo být, že se dítě zatvrdí a přestane se svěřovat.

„Rozhodně doporučuji se do ničeho nehrnout silou, nedávat striktní zákazy nebo tresty. Co dítěti, zejména ve starším věku, zakazujeme, po tom silněji touží. Dítě bychom měli seznámit s tím, že alkohol není znakem úspěchu člověka, a když se to s ním přežene, dokáže poškodit zdraví i společenský život. Jako příklad nechte dítě nakreslit lidskou postavu a dejte mu za úkol, aby zobrazilo, co vše v těle alkohol může zničit, když se ho pije moc. Dítě bude žasnout, kolik orgánů mu alkohol v těle může poškodit a zákazy už nebudou třeba,“ doplňuje Klára Janečková. Další informace o tom, jak s dětmi o alkoholu mluvit, naleznou rodiče i učitelé na webových stránkách www.pijsrozumem.cz.

Preventivním programům se v ČR nevěnuje dostatečná pozornost. Právě prevence je ale stěžejním prvkem v ochraně proti zneužívání alkoholu. Z toho důvodu se výrobci alkoholických nápojů v čele s Potravinářskou komorou rozhodli spustit kampaň Alkohol zodpovědně. Do nové kampaně se aktivně zapojuje také Fórum Pij s rozumem, které ve spolupráci se sdružením SANANIM pořádá preventivní prezentace „Pobavme se o alkoholu“ na základních školách. Od roku 2009, kdy program odstartoval, se proškolilo již 35 000 dětí. V letošním roce si lekce vyslechlo okolo 150 tříd a do konce školního roku se tento počet více než ztrojnásobí.

DĚTI A ALKOHOL V ČÍSLECH

KONTAKT:

Natálie Sedláčková

Ogilvy Public Relations, Přívozní 2a, 170 00 Praha 7

telefon: 221 998 407, mobil: 736 514 279

email: natalie.sedlackova@ogilvy.com

FÓRUM „Pij s rozumem“ (FÓRUM PSR, www.forum-psr.cz) je neziskové sdružení významných výrobců a distributorů lihovin v České republice. Provozovatelem fóra je Unie výrobců a dovozců lihovin Česká republika (UVDL). UVDL sdružuje 16 největších výrobců lihovin v ČR – na celém českém trhu s lihovinami mají členové UVDL podíl okolo 85 % (počítáno z objemu celkového výběru spotřební daně na lihoviny). 

FÓRUM PSR bylo založeno v červenci 2003 pod názvem České fórum pro zodpovědnou konzumaci alkoholických nápojů (zkráceně FÓRUM PSR – „Pijte s rozumem“). Cílem sdružení je minimalizace škod způsobených zneužíváním alkoholu. FÓRUM PSR tvoří společnosti, které si jsou vědomy své vlastní obchodní svobody, ale také nutnosti předcházet sociálním problémům, které mohou vzniknout zneužitím alkoholu. FÓRUM PSR je nekomerční sdružení, které nereprezentuje obchodní zájmy žádného jednotlivého výrobce ani jakoukoliv část trhu. FÓRUM PSR se věnuje osvětě a prevenci zaměřené na minimalizaci škodlivých následků zneužívání alkoholu a poskytuje seriózní a vyvážené informace související s alkoholem.

Tisková zpráva ve formátu PDF.

Zajímavost

Až 65 % jedenáctiletých už má zkušenost s alkoholem, rodiče stále podceňují prevenci pití alkoholu u dětí.

šipka
pijsrozumem.cz logo
Líbil se ti tento článek? Sdílej ho!