Blog

TŘETINA RODIČŮ PODCEŇUJE VYSVĚTLOVÁNÍ RIZIK PITÍ ALKOHOLU U SVÝCH DĚTÍ

Na 32 % rodičů podceňuje prevenci rizikového pití alkoholu u svých dětí a pouze 51 % z nich si je jistých, že jejich děti alkohol pravidelně nepijí. Podle průzkumu sdružení Fórum Pij s rozumem se totiž rodiče s dětmi vůbec o nebezpečí zneužití alkoholu nebaví, nebo příliš spoléhají na to, že se děti dozvědí o všech rizicích ve škole.
8 minut čtení

June 9, 2015

Tipy jak si o tématu s dítětem správně promluvit přitom najdou rodiče na webu www.pobavmeseoalkoholu.cz. Alarmující je i fakt, že 35 %rodičů své ratolesti mezi dvanáctým a osmnáctým rokem nalilo už nějaký alkoholický nápoj. Ve čtvrtině případů je navíc dětem alkohol nabízen už ve věku od dvanácti do čtrnácti let, který je z hlediska vytvoření nebezpečného vztahu k alkoholu nejdůležitější. V naprosté většině případů se jedná o pivo.

Podle dřívějších zjištění Fóra Pij s rozumem považují rodiče za ideální věk na rozhovor o alkoholu období mezi patnáctým a osmnáctým rokem. To už ale bývá pozdě, protože 83 % dětí ochutnává alkohol už od jedenácti do patnácti let. Vztah k alkoholu, který si dítě vytvoří, jej může provázet celý zbytek života. Aby si nevytvořilo nezdravý přístup k alkoholu, je proto nesmírně důležitá správná komunikace rodičů s dětmi na toto téma.Jak vyplývá z průzkumu Fóra Pij s rozumem, 8 z 10 rodičů se sice snaží s dětmi o alkoholu promluvit, ale ne vždy se jim to daří.

„Více než 27 procent rodičů spoléhá na to, že dětem zprostředkovala osvětu v oblasti alkoholu škola. Hlavní impuls k poučení o rizicích alkoholu by měl ale vzejít především od rodiny,“ vysvětluje význam role rodičů viceprezident Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky Vladimír Darebník.„Prevence zneužívání alkoholu je naší dlouhodobou prioritou, proto celou veřejnost informujeme na stránkách www.pijsrozumem.cz a zároveň financujeme preventivní program na školách „Pobavme se o alkoholu“, které pro nás realizuje nezisková organizace Sananim.“

KOMUNIKACE V RODINĚ JE ZÁKLAD

Jak rozhovor o alkoholu začít a určit, jaká forma je pro věk dítěte přiměřená, nemusí být vůbec snadné. Odborníci se ale shodují v tom, že základ je o problému mluvit a jít příkladem. Co se osvěty týče, více než pětina (22 %) rodičů problematiku alkoholu se svými potomky ve věku od 12 do 14 let probrala nedostatečně nebo vůbec a 19 % z nich dokonce přiznává, že jsou bezradní a vůbec neví, jak podobný rozhovor vést. Řadu tipů a modelových situací, jak při osvětě ke svým potomkům citlivě postupovat, lze přitom nalézt na webu www.pijsrozumem.cz.

„O špatné komunikaci mezi dospělými a dětmi svědčí i fakt, že pouze polovina (51 %) rodičů si je stoprocentně jistá, že jejich dítě alkohol nepije. 44 %z nich je ale odkázáno jen na domněnky, zda jejich dítě alkohol konzumuje či nikoliv a 5 rodičů ze 100 dokonce o užívání alkoholu u svých potomků ví,“ shrnuje hlavní problémy Vladimír Darebník.

NEREAGOVAT PŘEHNANĚ

Je prokázáno, že informované děti se ke konzumaci alkoholu staví mnohem zodpovědněji. Často se však obávají reakce rodičů, a možná i proto se se svými prvními zkušenostmi s pitím alkoholu běžně svěřuje jen 41 % z nich.Je na rodičích, aby v tuto klíčovou chvíli dětem ukázali, že se nemusí bát a o této problematice si mohou v klidu promluvit.

Z průzkumu sice vychází, že čeští rodiče na pití alkoholu u dětí reagují zpravidla zodpovědně a v 94 % případů si po tomto zjištění s dětmi o rizicích pití alkoholu vážně pohovoří. Tento dialog by měl ale prvním zkušenostem dětí s alkohol vždy předcházet. Výjimkou pak nejsou ani neefektivní a samoúčelná řešení jako trest či jeho pohrůžka, 2 % rodičů pak neučiní z této skutečnosti žádné závěry.

I PŘÍPITEK MŮŽE UBLÍŽIT

Dostatek informací o nebezpečí zneužití alkoholu je pro vytvoření zdravého vztahu dítěte k alkoholu zásadní. Rozhodovat o něm ale mohou i zdánlivě nepodstatné zvyky, jako je symbolický přípitek nebo ochutnání jakéhokoliv alkoholického nápoje. Mnoho rodičů totiž vůbec netuší, že pouhé „cucnutí” alkoholu může u dítěte v brzkém věku způsobit i závažné zdravotní problémy a podpořit budoucí závislost na návykových látkách. Celá čtvrtina z rodičův průzkumu pro Fórum Pij s rozumem přiznala, že sami svým dětem nabídli alkohol už ve věku mezi dvanáctým a čtrnáctým rokem. Nejčastěji se jednalo o pivo (68 %) a víno (16 %), které rodiče často mylně považují za neškodné.

„Děti ve školním věku by měly dostávat nealkoholickou variantu přípitku. Pokud už staršímu dítěti dovolíme opravdu malý příležitostný přípitek, měli bychom mu vysvětlit, že konzumace alkoholu není v jeho věku povolená, tento zákaz má své odůvodnění a my děláme výjimku, protože dítěti důvěřujeme,” radí Josef Šedivý z neziskové organizace Sananim, která za podpory Fóra PSR realizuje na školách preventivní prezentace „Pobavme se o alkoholu“. Jen v roce 2014 se jednalo o 551 prezentací pro celkem více než 11 tisíc nezletilých.

KONTAKT:

Petr Pařízek

Ogilvy Public Relations, Přívozní 2a, 170 00 Praha 7

telefon: 221 998 210, mobil: 724 442 941

email: petr.parizek@ogilvy.com

FÓRUM„Pij s rozumem“ (FÓRUM PSR, www.forum-psr.cz) je neziskové sdružení významných výrobců a distributorů lihovin v České republice. Provozovatelem fóra je Unie výrobců a dovozců lihovin Česká republika (UVDL). UVDL sdružuje 16 největších výrobců lihovin v ČR – na celém českém trhu s lihovinami mají členové UVDL podíl okolo 85 %(počítáno z objemu celkového výběru spotřební daně na lihoviny).

FÓRUM PSR bylo založeno v červenci 2003 pod názvem České fórum pro zodpovědnou konzumaci alkoholických nápojů (zkráceně FÓRUM PSR – „Pijte s rozumem“). Cílem sdružení je minimalizace škod způsobených zneužíváním alkoholu. FÓRUM PSR tvoří společnosti, které si jsou vědomy své vlastní obchodní svobody, ale také nutnosti předcházet sociálním problémům, které mohou vzniknout zneužitím alkoholu. FÓRUM PSR je nekomerční sdružení, které nereprezentuje obchodní zájmy žádného jednotlivého výrobce ani jakoukoliv část trhu. FÓRUM PSR se věnuje osvětě a prevenci zaměřené na minimalizaci škodlivých následků zneužívání alkoholu a poskytuje seriózní a vyvážené informace související s alkoholem.

Tisková zpráva ve formátu PDF.

Zajímavost

Je prokázáno, že informované děti se ke konzumaci alkoholu staví mnohem zodpovědněji.

šipka
pijsrozumem.cz logo
Líbil se ti tento článek? Sdílej ho!