Dospělí
černá šipka
Víš, že...?
zajímavosti

Víš, že... ?

šipka
Česko patří mezi země s nejvyšší průměrnou spotřebou alkoholu na obyvatele. Průměrně je v ČR spotřebováno 10 litrů etanolu na 1 obyvatele za rok. Rovněž výskyt nárazového pití alkoholu patří k nejvyšším na světě.
Více než 1,5 milionu dospělých obyvatel ČR pije rizikově
Více než 1,5 milionu dospělých obyvatel ČR pije rizikově.
Více než 500 tisíc obyvatel ČR pije alkohol takovým způsobem, že to má výrazně škodlivé dopady na jejich fyzické či duševní zdraví
Více než 500 tisíc dospělých obyvatel ČR pije alkohol takovým způsobem, že to má výrazné škodlivé dopady na jejich fyzické či duševní zdraví.
Rizikově v ČR konzumuje alkohol odhadem 17-19 % dospělé populace
Rizikově v ČR konzumuje alkohol odhadem 17-19 % dospělé populace, z toho do kategorie škodlivé konzumace spadá 9-10 % dospělé populace.
Přibližně 11 % populace splňuje diagnostická kritéria pro závislosti poruchu spojenou s konzumací alkoholu
Rovněž přibližně 11 % populace splňuje diagnostická kritéria pro závislostní poruchu spojenou s konzumací alkoholu.
Alkohol pije denně 10 % dospělých osob
Alkohol pije denně cca 10 % dospělých osob.
Časté pití nadměrných dávek alkoholu (5 a více sklenic) při jedné příležitosti (alespoň jednou týdně) uvádí 12-13 % dospělých
Časté pití nadměrných dávek alkoholu (5 a více sklenic) při jedné příležitosti (alespoň jednou týdně) uvádí 12-13 % dospělých.
Prevalence škodlivého užívání alkoholu je dlouhodobě 2-4x vyšší u mužů než u žen
Prevalence škodlivého užívání alkoholu je dlouhodobě 2–3krát vyšší u mužů než u žen.
Uživatele alkoholu vstupující do léčby závislosti na alkoholu tvoří z 1/3 ženy a ze 2/3 muži
Uživatele alkoholu vstupující do léčby závislosti na alkoholu tvoří z 1/3 ženy a ze 2/3 muži.