O alkoholučerná šipkaFakta o alkoholučerná šipka
Historie alkoholu
Historie alkoholu

historie

alkoholu

černá šipka
Historie alkoholu

historie používání alkoholu

dotazník ikona

Alkohol našim předkům zpříjemňoval život nejen jako „drink“, ale hlavně díky vlastnostem, které se daly využít zejména v  lékařství.

Lidé brzy zjistili, že přikládání vinných obkladů na postižená místa přináší úlevu a že pití v rozumných dávkách dokonce tlumí bolest. I v dnešní době se stále používá, např. k dezinfekci nebo jako rozpouštědlo (jodová tinktura).

černá šipka
Historie alkoholu

srovnávací tabulka

srovnávací tabulka

S technickým pokrokem se zvětšovalo také pole působnosti alkoholu. V  automobilovém průmyslu  zlepšuje výkon spalovacích motorů, v  chemickém průmyslu  se používá jako surovina pro výrobu organických sloučenin, v  kosmetickém průmyslu se uplatňuje např. při výrobě deodorantů a najdeme ho i v některých čisticích potřebách pro domácnost  (např. leštidla oken).

Historie alkoholu

historie

alkoholu

černá šipka
Historie alkoholu

20. stol. n. l.

Objevují se první snahy o zákaz alkoholu. K tomu nakonec nedochází a oblíbeným prvorepublikovým nápojem se stává zejména pivo, víno a oskerušová pálenka.

černá šipka
Historie alkoholu

10. stol. n. l.

Proces  destilace  vynalezli 
Arabové. Výsledný čistý líh pojmenovali „alkuhol“, což arabsky znamená „něco nejlepšího“.

černá šipka
Historie alkoholu

Pár tisíc let později

Řekové  si o pár tisíc let později odtamtud začali dovážet víno, které ovšem bylo určeno především pro lékařské účely.  Římané  si umění fermentace také brzy osvojili a okolo 5. století našeho letopočtu začali osazovat dnes známé vinařské oblasti Francie a Porýní. Staří  Keltové, Vikingové i Slované  znali metodu fermentace medu,  Japonci  se naučili vyrábět víno z  rýže a  Inkové  dokonce z kukuřice.

černá šipka
Historie alkoholu

7-8 tisíc let př. n. l.

Podle dostupných pramenů si svoje pivo vařili už staří Babylóňané, takže  Blízký východ  lze považovat za rodiště alkoholu.

černá šipka
Historie alkoholu

7-8 tisíc let př. n. l.

Podle dostupných pramenů si svoje pivo vařili už staří Babylóňané, takže Blízký východ lze považovat za rodiště alkoholu.

DOTAZNÍK

Už víš o alkoholu dost? Ukaž, jak jsi na tom se znalostmi.
dotazník ikona