O alkoholučerná šipka
Kdy se nesmí

Kdy se nesmí

Podívej se na konkrétní situace, kdy je konzumace alkoholu zakázána dle platných zákonů.