O alkoholu
černá šipka
Alkohol v zaměstnání
Kdy se alkohol nesmí

alkohol

v zaměstnání

Zákon ukládá „nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo ně“ a „nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele“.

Požívání alkoholu není dovolené ani na pracovní cestě!
alkohol v zaměstnání

DOTAZNÍK

Už víš o alkoholu dost? Ukaž, jak jsi na tom se znalostmi.
dotazník ikona